top of page

האפליקציה מיועדת לשימוש הורים, מורים ומטפלים העובדים עם ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים בנושא חינוך מיני וחברתי החל מגיל הרך ועד לגיל הבגרות.  

 

באפליקציה מאגר פעילויות לבנים ולבנות שמטרתם לתרגל עם הילד\הנער ניתוח והבנה של מצבים חברתיים ולקדם הפנמה ולמידה של התנהגויות מיניות וחברתיות מתאימות.

 

ההסברים הם פשוטים, ברורים ומדויקים.

 

העיצוב מוקפד, ברור, ללא מסיחים והלמידה המשולבת מספקת חווית הצלחה.

 

כל נושא מכיל תכנים לבן ולבת וניתן ללימוד דרך: סרטון, סיפור, תרגול מסכם, טיפים מנחים , ובניית סיפור אישי על ידי המשתמש.

 

האפליקציה נכתבה על ידי צוות מקצועי המתמחה במיניות בכלל ובמיניות לאנשים עם צרכים מיוחדים בפרט.

 

 

 

כל נושא מכיל תכנים לבן ולבת

 

סרטון

 

סיפור בתמונות

 

טיפים להנחיה

 

תרגול מסכם

 

בניית סיפור אישי על ידי המשתמש

מגוון נושאים

© 2014 by Gabi story

bottom of page